Guider

Så räddar du våra värdefulla bin

0 Kommentarer 24 augusti 2012

Visste du att bina håller på att dö? Skönt kanske vissa tänker, de sticks ju bara! Men de som tänker så vet inte vad bina faktiskt gör för vår natur och vårt ekosystem. På Naturskyddsföreningens hemsida kan man läsa att två tredjedelar av alla grödor som odlas i världen idag är pollinerade och till största delen av bin. Det är ett jobb som värderas till flera hundra miljarder kronor. Bristen på bin har till exempel gjort att man i Kina måste pollinera träd och blommor för hand. Om bina skulle försvinna helt kan ni ju bara tänka er vilka konsekvenser det skulle få. Utan en insats för att rädda bina så riskerar många av våra frukter, grönsaker och nötter att försvinna från förråden.

Varför dör bina?

Att bin dör beror bland annat på användningen av bekämpningsmedel och att man får lov att bedriva ett jordbruk som minskar den biologiska mångfalden. Men det är inte bara bina som skadas av detta. Även andra insekter, djur och växter far illa.

Vill du hjälpa bina finns det möjlighet att skänka en gåva till Naturskyddsföreningens arbete. De i sin tur försöker få politiker att skärpa miljöreglerna för den biologiska mångfalden. De kämpar också för ett giftfritt jordbruk. Här kan du ge en gåva!

Naturskyddsföreningen tipsar även om vad du kan göra för att hjälpa bina på traven och få dem att trivas:

– Plantera en sälg

Sälg och andra videarter är den viktigaste pollenkällan tidigt på våren. Bara han-sälgar producerar pollen. Har du en gammal sälg på tomten så spara den åt bin och humlor.

– Bygg ett bibatteri

Kapa 25 cm långa stänglar av hallon, fläder eller ta bambupinnar och knyt ihop till ett ”bibatteri”. Placera på solsidan under fönsterbrädan eller på någon annan plats som är regnskyddad. Kommer snabbt att koloniseras av solitära bin dvs vilda bin som inte bildar samhällen.

– Skapa ett sandtag

Sydvända sandslänter med lågvuxen vegetation och jordblottor är viktiga bomiljöer för många solitära bin. Se till att skapa eller spara sådana miljöer på din tomt och njut av insektslivet.

Av: Josefine Grahn, redaktör

Lämna din kommentar

Utvalda vänner

Se fler av våra vänner »
© 2013 En lagom dos grönt .se. Powered by Wordpress.