Hem & inredning

Mer än 8 av 10 familjer sopsorterar

0 Kommentarer 11 september 2010

Försäkringsbolaget Trygg-Hansa har undersökt vad svenskarna gör för miljön och funnit att det vanligaste sättet att ta miljöansvar är att källsortera, något som 7 av 10 gör. Barnfamiljer är bättre än snittet – här sorterar hela 84 procent. (Klicka här för tips på hur man sorterar.)

Drygt hälften av svenskarna (49 procent) har minskat förbrukningen av el, vatten och värme i hemmet. Detta exempelvis genom att stänga av stand-by-funktionerna på elektronisk utrustning och tvätta kläder vid lägre temperaturer (klicka här för tips på hur man sköter kläderna). Kvinnorna är bättre än männen – 60 procent  uppgav att de vidtog dessa åtgärder för att skona miljön, mot 39 procent av männen.

Vi verkar ännu inte vara redo att välja bort flygresan för miljöns skull, endast var tionde svensk undviker att flyga på semestern eller betalar för att klimatkompensera sin flygresa (klicka här för tips på bästa tjänsterna).Samtidigt är det glädjande att nästan var tionde svensk redan säger sig köpa miljövänliga kläder för att skona miljön (klicka här för tips på hur man kan vara skön och grön inunder).

Utvalda vänner

ImseVimse AB
Vi vill skapa en bättre framtid för världens barn! Sedan 1988 säljer vi miljövänliga, hälsosamma och prisvärda…

Lämna din kommentar

Utvalda vänner

Se fler av våra vänner »
© 2013 En lagom dos grönt .se. Powered by Wordpress.